6.4.18. Tutkimuksia ryhmän vaikutuksesta yksilöön

Video Aschin konformisuuskokeesta

Sivustakatsojaefekti

Sivustakatsojaefektin monimutkaisuus

Gustave le bon ja joukkosielu

Gustave le bon ja joukkojen psykologia

Kooste väkivaltaisiksi muuttuneista mielenosoituksista ja mellakoista (englanniksi). Mikä saa aikaan väkivaltaisuuden ja aggression joukkotapahtumissa?

Johdatus ryhmäajatteluun

Sikojenlahden kriisi ja ryhmäajattelu

6.4.17. Roolit ja normit ryhmässä

Roolijännitteet ja -ristiriidat

Stanfordin vankilakoe

Statuksen vaikutus käyttäytymiseen (Paul Piffin haastattelu. Esimerkki tutkimuksesta autolla ajamisesta alkaa videon kohdasta 3.40)

Lyhyt englanninkielinen animaatio roolien merkityksestä

Crash Courses sosiologia -video: Symbolit, arvot ja normit

Ryhmäilmasto ja johtajuus

6.3.12. Sosiaalinen vaikutus ja tilannetekijät

Sam Sommers: Situation matter (tilannetekijöiden vaikutus)

Videolla esitetään koetilanne pukeutumisen vaikutuksesta ihmisten auttamishalukkuuteen.

Shopping black white -video (englanniksi)

Stereotypiat ja niiden vaikutus (englanniksi).

Miten stereotypiat vaikuttavat videon mukaan?

Millaisia stereotypioita videolla haastatetuilla japanilaisilla on kiinalaisia kohtaan?

Videolla ryhmä ihmisiä kokoontuu pimeään huoneeseen, jolloin ainoa tapa saada tietoa toisesta on puhe. Ihmiset keskustelevat jonkin aikaa ja valot sytytetään. Ihmisen hämmästyvät keskustelukumppaniensa ulkomuodosta ja kansallisuudesta. Pohdi videon perusteella: millaiset seikat luovat ensivaikutelman ihmisestä? Missä määrin pukeutuminen, kansallisuus ja muut ulkoiset seikat luovat käsitystä ihmisestä? Missä tilanteissa videolla kuvattu ennakkoluulojen vaikutus toteutuu myös arkielämässä? (videoon saa englanninkielisen tekstityksen asetuksista)

6.3.10. Sosiaalisen median vaikutuksia

TEDx Talks: Kuinka sosiaalinen media tekee meistä epäsosiaalisia. Allison Graham

TEDx Talks, ”Me my selfie and I”, Dr Linda Papadpoulos. Kuinka selfiet edustavat minätietoisuutta?

Kuinka sosiaalinen media muovaa identiteettiä. Ulrike Schultze | TEDxSMU

Sosiaalisen median rooli elämässä.(TEDxSouthPasadenaHigh)

6.2.04. Individuaatiokehitys

Minäkäsitys ja sosiaalilinen identiteetti (englanniksi).

Crash Course sarjan filosofian jakso Persoonallinen identitetti. Jaksossa on myös psykologian kannalta kiinnostavia pohdintoja identiteetistä.

Minäkäsitys ja identiteetti (englanniksi, Wireless Philosophy -sivusto).

Sosiaalinen identiteetti (englanniksi).

Postmodernin identiteetin teemat Andy Warholin taiteessa (englanniksi).

6.1.02. Sosiaalisen tason vaikutus ihmiseen

Sosiaalistumisprosessin tekijät

Monissa sosiaalipsykologian kokeissa on tutkittu ihmisten taipumusta sopeuttaa oma käyttäytymisensä tilannetekijöiden vaatimuksiin. Tämä tapahtuu joko ryhmäpaineen vuoksi tai ihmisen omien tilanteeseen liittyvien tulkintojen vuoksi. Konformismi eli taipumus yhdenmukaiseen käyttäytymiseen on eräs sosiaalipsykologian tutkmuskohde. Videolla esitetään koe muiden ihmisten vaikutuksesta (englanniksi)

Suomessa Koistisen veljekset tekivät rikossarjan 2000-luvun alussa, ja heidät nimettiin mediassa Daltonin veljeksiksi. Elokuva Pahat pojat kuvaa fiktiivisesti heidän elämäntarinaansa. Haastattelussa vanhin veli kuvaa heidän lapsuuttaan. Arvioi sosiaalisen perimän vaikutusta heidän kohdallaan.