6.1.02. Sosiaalisen tason vaikutus ihmiseen

Sosiaalistumisprosessin tekijät

Monissa sosiaalipsykologian kokeissa on tutkittu ihmisten taipumusta sopeuttaa oma käyttäytymisensä tilannetekijöiden vaatimuksiin. Tämä tapahtuu joko ryhmäpaineen vuoksi tai ihmisen omien tilanteeseen liittyvien tulkintojen vuoksi. Konformismi eli taipumus yhdenmukaiseen käyttäytymiseen on eräs sosiaalipsykologian tutkmuskohde. Videolla esitetään koe muiden ihmisten vaikutuksesta (englanniksi)

Suomessa Koistisen veljekset tekivät rikossarjan 2000-luvun alussa, ja heidät nimettiin mediassa Daltonin veljeksiksi. Elokuva Pahat pojat kuvaa fiktiivisesti heidän elämäntarinaansa. Haastattelussa vanhin veli kuvaa heidän lapsuuttaan. Arvioi sosiaalisen perimän vaikutusta heidän kohdallaan.