1.1.4. Kappaleen Psykologia taitona lisämateriaali

Kappaleen Psykologia taitona lisämateriaali

Opintoverkon Lukion psykologia -kirjan sivut 24-29

Miten mindfulnessista uutisoidaan? Miten sen kerrotaan vaikuttavan?
Mikä on unen merkitys? Mitkä asiat vaikuttavat uneen ja nukkuminseen?
Miten uutissa erotetaan psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi?
Minkä eri asioiden uutisoidaan aiheuttavan stressiä ja miten stressiin voidaan vaikuttaa?

Kappaleeseen liittyviä materiaaleja

Mitä on positiivinen psykologia?

Positiivisen psykologian uusi aikakausi (Martin Seligman,TED-luento)

Mihaly Csikszentmihalyi: Flow, the secret to happiness (TED-luento)

Liiallisen stressin vaikutuksia

Voiko stressi tappaa? (ASAP-science)

Jon Kabat-Zinn kertoo mitä mindfulness on.

Mitä aivoissa tapahtuu, kun harjoitetaan mindfulnessia?

Robert Emmons: Kiitollisuuden voima

Meditaation ja rentoutumisen vaikutuksia

Miten meditaatio vaikuttaa aivoihin? American Scientific -video

Miksi nukumme? American Scientific -video

1.1.2. Kappaleen Psykologia on ihmistä tutkiva tiede lisämateriaali

Kappaleen Psykologia on ihmistä tutkiva tiede lisämateriaali

Millaisiin asioihin ja aihepiireihin psykologit kommentoivat asiantuntijoina?
Millaista kehitystä kehityspsykologia tutkii?
Mitkä liikenteeseen liittyvät kysymykset kuuluvat liikennepsykologian aihepiireihin?

Kirjan Lukion psykologia (Opintoverkko) s. 8-15 aiheisiin liittyvät lisämateriaalit

——————————————

MITÄ PSYKOLOGIA ON?

Mitä psykologia on? (englanninkielinen)

Esittely psykologiasta ja sen tutkimuskohteista.

10 faktaa siitä, mitä psykologia on.(englanninkielinen)

Luento psykologian tutkimista kysymyksistä ja psykologian luonteesta (englanninkielinen)

Videolla myös psykologian osa-alueet ja psykologin tehtävät

——————————————

PSYKOLOGIAN OSA-ALUEITA

Esittely kogntiivisen psykologian aiheisiin (englanninkielinen)

Esimerkkejä neuropsykologian alalta. Video käsittelee lieviä aivovammoja, videolla näkyy neuropsykologian tutkimusmenetelmiä.

Uusia neuropsykologisen tutkimuksen tuloksia aivojen itsensäkorjautuvuudesta. TEDed

Mitä on kliininen psykologia?

Esittely persoonallisuuspsykologiasta

——————————————

PSYKOLOGIAN SOVELLUSALUEITA

Esimerkki psykologian soveluusalueista. Suostuttelun tai vaikuttamisen psykologinen tutkimus liittyy mediaan ja mainontaan.

Urheilupsykologia ja mentaalivalmennus (TEDv-luento)

Psykologian sovellusalueita. Miten psykologista tietoa hyödynnetään ?

Tekoäly. Miten psykologista tietoa hyödynnetään ?

——————————————

PSYKOLOGI

Kuka on psykologi ja mitä hän tekee?

Artikkeli psykologisesta testauksesta

——————————————

ESIMERKKI PSYKOLOGIAN KOKEESTA
Vaahtokarkkikoe

Vaahtokarkkikoe ja miksi haluamme välitöntä tyydytystä (TEDx-puhe)

1.1.1. Kappaleen Psykologian opiskelusta on hyötyä lisämateriaali

Kappaleen Psykologian opiskelusta on hyötyä lisämateriaali

Kirjan Lukion psykologia (Opintoverkko) s. 6-7 aiheisiin liittyvät lisämateriaalit

Miten Joharin ikkunaa voi käyttää itsetuntemuksen kehittämisen työkaluna?

Suomen mielenterveysseuran sivu itsetuntemuksesta
Miksi itsetuntemus on tärkeää?

———————————-

Mielenterveystalo-sivuston harjoituksia aiheesta ”Nuori ja itsetuntemus”
Miksi itsetuntemus on joskus vaikeaa?

———————————-

Joensuun yliopiston sivu tieteellisen tiedon ja arkitiedon eroista
Missä asioissa sinulla on vahvoja arkitietoon perustuvia käsityksiä? Missä asioissa tietosi perustuu tieteellisiin tutkimuksiin?

———————

Kuka minä olen? Itsereflektio ja itsetuntemus.

————————

Myytin ”Ihminen käyttää aivoistaan vain kymmentä prosenttia” käsittelyä.

————————-

Mitkä ovat ihmisen ja eläinten ajattelun erot? TEDed

——————————-

Onko luovuus vain ihmismielen ominaisuus? TEDed

Vaikuttamispyrkimyksestä ja medialukutaidosta

Sosiaalisessa mediassa jaettiin paljon videota Look up, joka pyrkii vaikuttamaan asenteisiin liittyen älypuhelinten käyttöön. Videota arvioitiin blogikirjoituksessa (linkki). Pohdi miten vaikuttaminen tapahtuu sosiaalisessa mediassa ja internetissä. Muistele ja etsi esimerkkejä onnistuneista vaikuttamispyrkimyksistä.

Hakusanat: internet, vaikuttaminen, älypuhelin, media

Linkki videoon ja artikkeliin