1.3.1. Kappaleen Mitä oppiminen on? lisämateriaali

Kappaleen Mitä oppiminen on? lisämateriaali

Oppiminen ja muisti

Kuinka muistijäljet syntyvät ja miksi menetämme osan niistä?

Hippokampuksen merkitys muistamiselle. Henry M:n tapaus. TEDed

Miten uudet tiedonkäsittelyä koskevat tutkimukset selittävät deja vu -ilmiötä? TEDed

1.3.2. Kappaleen Teorioita oppimisesta lisämateriaali

Kappaleen Teorioita oppimisesta lisämateriaali

Behaviorismin esittely

Behavioristinen oppimisteoria

Pikku Albert -koe

Ehdollistumista tapahtuu myös ihmisillä. TEDed

Klassinen ja väline-ehdollistuminen

Väline-ehdollistuminen

Kognitiivinen oppimisteoria

Kognitiivinen oppiminen

Konstruktiivinen oppimisteoria