Kappaleen Ihmisen toiminta lisämateriaali

Kappaleen Ihmisen toiminta lisämateriaali

Vetovoiman 9 psykologista tekjää. Mitkä ovat videolla esitetyt ”psykologiset tekijät”? Arvioi ja luokittele ihmisen toimintaa selittävien tasojen (psyykkinen, biologinen, sosiaalinen, kulttuurinen) mukaan videolla esitetyt tekijät? Mitkä selittävät tasot ovat yli- tai aliedustettuina? Millaisia olisivat aliedustettujen selittävien tasojen tekijät?

Kappaleen Sosiaalinen taso lisämateriaali

Kappaleen Sosiaalinen taso lisämateriaali

Zimbardon vankilakoe selitettynä (Khan Academy)

Zimbardo TEDx puhe

Videolla esitetään useita sosiaalisen vaikutuksen kokeita, mm. Sherifin ja Aschin kokeet

Mitkä sosiaaliset tekijät voivat vaikuttaa väärinymmärryksiin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa?

Tulisiko ensivaikutelmaan luottaa? Sosiaalinen tieto muodostuu nopeasti yksittäisten tilanteiden perusteella.. TEDed

1.3.1. Kappaleen Mitä oppiminen on? lisämateriaali

Kappaleen Mitä oppiminen on? lisämateriaali

Oppiminen ja muisti

Kuinka muistijäljet syntyvät ja miksi menetämme osan niistä?

Hippokampuksen merkitys muistamiselle. Henry M:n tapaus. TEDed

Miten uudet tiedonkäsittelyä koskevat tutkimukset selittävät deja vu -ilmiötä? TEDed

1.3.2. Kappaleen Teorioita oppimisesta lisämateriaali

Kappaleen Teorioita oppimisesta lisämateriaali

Behaviorismin esittely

Behavioristinen oppimisteoria

Pikku Albert -koe

Ehdollistumista tapahtuu myös ihmisillä. TEDed

Klassinen ja väline-ehdollistuminen

Väline-ehdollistuminen

Kognitiivinen oppimisteoria

Kognitiivinen oppiminen

Konstruktiivinen oppimisteoria

Kappaleen Kulttuurinen taso lisämateriaali

Kappaleen Kulttuurinen taso lisämateriaali

Geert Hofstede: kulttuurisista eroista

Hofsteden kulttuurierot esitettynä kartalla

Yksinkertaistettuja tyypittelyjä länsisen ja itäisen kulttuurin eroista. Arvioi tyypittelyjen paikkaansapitävyyttä.

Kiinalaisen youtube-kanavan tekemä tyypittely länsimaisen ja kiinalaisen seurustelun ja parisuhteiden eroista. Arvioi mitä videolla halutaan esittää kulttuurien eroista. Tunnistatko länsimaisen kulttuurin tyypillisiä piirteitä samalla tavalla kuin miten niitä on videolla esitetty?

Yhdysvaltalaisen ja japanilaisen kulttuurin vertailua

Miksi kulttuurieroilla on merkitystä? TEDx puhe.

1.1.4. Kappaleen Psykologia taitona lisämateriaali

Kappaleen Psykologia taitona lisämateriaali

Opintoverkon Lukion psykologia -kirjan sivut 24-29

Miten mindfulnessista uutisoidaan? Miten sen kerrotaan vaikuttavan?
Mikä on unen merkitys? Mitkä asiat vaikuttavat uneen ja nukkuminseen?
Miten uutissa erotetaan psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi?
Minkä eri asioiden uutisoidaan aiheuttavan stressiä ja miten stressiin voidaan vaikuttaa?

Kappaleeseen liittyviä materiaaleja

Mitä on positiivinen psykologia?

Positiivisen psykologian uusi aikakausi (Martin Seligman,TED-luento)

Mihaly Csikszentmihalyi: Flow, the secret to happiness (TED-luento)

Liiallisen stressin vaikutuksia

Voiko stressi tappaa? (ASAP-science)

Jon Kabat-Zinn kertoo mitä mindfulness on.

Mitä aivoissa tapahtuu, kun harjoitetaan mindfulnessia?

Robert Emmons: Kiitollisuuden voima

Meditaation ja rentoutumisen vaikutuksia

Miten meditaatio vaikuttaa aivoihin? American Scientific -video

Miksi nukumme? American Scientific -video