Kappaleen Ihmisen toiminta lisämateriaali

Kappaleen Ihmisen toiminta lisämateriaali

Vetovoiman 9 psykologista tekjää. Mitkä ovat videolla esitetyt ”psykologiset tekijät”? Arvioi ja luokittele ihmisen toimintaa selittävien tasojen (psyykkinen, biologinen, sosiaalinen, kulttuurinen) mukaan videolla esitetyt tekijät? Mitkä selittävät tasot ovat yli- tai aliedustettuina? Millaisia olisivat aliedustettujen selittävien tasojen tekijät?

Kappaleen Sosiaalinen taso lisämateriaali

Kappaleen Sosiaalinen taso lisämateriaali

Zimbardon vankilakoe selitettynä (Khan Academy)

Zimbardo TEDx puhe

Videolla esitetään useita sosiaalisen vaikutuksen kokeita, mm. Sherifin ja Aschin kokeet

Mitkä sosiaaliset tekijät voivat vaikuttaa väärinymmärryksiin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa?

Tulisiko ensivaikutelmaan luottaa? Sosiaalinen tieto muodostuu nopeasti yksittäisten tilanteiden perusteella.. TEDed

Kappaleen Kulttuurinen taso lisämateriaali

Kappaleen Kulttuurinen taso lisämateriaali

Geert Hofstede: kulttuurisista eroista

Hofsteden kulttuurierot esitettynä kartalla

Yksinkertaistettuja tyypittelyjä länsisen ja itäisen kulttuurin eroista. Arvioi tyypittelyjen paikkaansapitävyyttä.

Kiinalaisen youtube-kanavan tekemä tyypittely länsimaisen ja kiinalaisen seurustelun ja parisuhteiden eroista. Arvioi mitä videolla halutaan esittää kulttuurien eroista. Tunnistatko länsimaisen kulttuurin tyypillisiä piirteitä samalla tavalla kuin miten niitä on videolla esitetty?

Yhdysvaltalaisen ja japanilaisen kulttuurin vertailua

Miksi kulttuurieroilla on merkitystä? TEDx puhe.

Kappaleen Biologinen taso lisämateriaali

Kappaleen Biologinen taso lisämateriaali

Evoluution periaate (englanniksi)

Ihmisen evoluutio

Myyttejä ja väärinymmärryksiä evoluutioon liittyen. TEDed

Ihmisen lajipiirteet

The Chemical mind – ihmisen psykologian biologinen perusta (englanninkielinen)

Ihmisen hermosto

Hermosolun rakenne

Aktiopotentiaali

Hormonit

Aivojen elämää ylläpitävät toiminnot. TEDed

Biologinen taso koe miesten ja naisten aivojen eroista

mitä aivoissa tapahtuu rakkauden ja himon aikana?

Seksuaalisen vetovoiman biologisia selityksiä. TEDed

Kaksikielisyyden vaikutuksia aivoihin. TEDed

Miten musiikin soittaminen vaikuttaa aivoihin? TEDed.

Stressin biologisia vaikutuksia toimintakyvyn kohottamiseksi. American Scientific -video

Kuinka geenit vaikuttavat käyttäytymiseen? American Scientific -video

Vaikuttamispyrkimyksestä ja medialukutaidosta

Sosiaalisessa mediassa jaettiin paljon videota Look up, joka pyrkii vaikuttamaan asenteisiin liittyen älypuhelinten käyttöön. Videota arvioitiin blogikirjoituksessa (linkki). Pohdi miten vaikuttaminen tapahtuu sosiaalisessa mediassa ja internetissä. Muistele ja etsi esimerkkejä onnistuneista vaikuttamispyrkimyksistä.

Hakusanat: internet, vaikuttaminen, älypuhelin, media

Linkki videoon ja artikkeliin