Tutkimus palkkioiden vaikutuksesta pysyvään käyttäytymiseen

Tutkimuksessa pyrittiin vaikuttamaan lasten kasvisten syömisen lisääntymiseen palkkioiden avulla. Tutkimuksessa havaittiin, että palkkioilla ei saatu aikaan pysyväkestoista käyttäytymisen muutosta.

Linkki artikkeliin

Hakusanat: syöminen, käyttäytyminen, motivaatio, oppiminen, behaviorismi