Kappaleen Ihmisen toiminta lisämateriaali

Kappaleen Ihmisen toiminta lisämateriaali

Vetovoiman 9 psykologista tekjää. Mitkä ovat videolla esitetyt ”psykologiset tekijät”? Arvioi ja luokittele ihmisen toimintaa selittävien tasojen (psyykkinen, biologinen, sosiaalinen, kulttuurinen) mukaan videolla esitetyt tekijät? Mitkä selittävät tasot ovat yli- tai aliedustettuina? Millaisia olisivat aliedustettujen selittävien tasojen tekijät?

Yksinäisyyden torjumista Muumien avulla

Yksinäisyyden torjumista Muumien avulla, artikkeli japanilaisista kahviloista. Pohdi miksi kahvilassa halutaan istua Muumien kanssa? Onko älypuhelimen käyttö silloin, kun ollaan yksin kahvilassa/hampurilaisbaarissa samantyyppinen yksinäisyydeltä suojautumisen keino? Johtuuko yksinolon välttäminen sisäisistä vai ulkoisista (sosiaalisista) syistä?

Linkki artikkeliin

Hakusanat: tunteet, yksinäisyys, älypuhelin, Muumit