Vaikuttamispyrkimyksestä ja medialukutaidosta

Sosiaalisessa mediassa jaettiin paljon videota Look up, joka pyrkii vaikuttamaan asenteisiin liittyen älypuhelinten käyttöön. Videota arvioitiin blogikirjoituksessa (linkki). Pohdi miten vaikuttaminen tapahtuu sosiaalisessa mediassa ja internetissä. Muistele ja etsi esimerkkejä onnistuneista vaikuttamispyrkimyksistä.

Hakusanat: internet, vaikuttaminen, älypuhelin, media

Linkki videoon ja artikkeliin

Eristämisen vaikutukset ihmisen psyykkeeseen

NASAn järjestämä vuoden mittainen eristyskoe pyrkii simuloimaan olosuhteita pitkäaikaisessa avaruudessa elämisessä. Suomenkielisessä linkissä otsikoidaan

” sen mahdollisia vaikutuksia ihmisiin.” ja jutussa ”simulaatiossa on tarkoitus testata sitä, miten mahdollinen miehitetty Marsin-tehtävä koettelisi siihen osallistuvien psyykettä ja vuorovaikutusta muiden osallistujien kanssa.”

Ovatko psyykkiset haasteet jopa suurempia kuin fyysiset? Tehtävä: Pohdi miten ulkomaailmasta pieneen tilaan eristäminen vaikuttaa psyykkisesti? Pohdi miksi eristäminen vaikuttaa psyykkisesti?

BBC:n uutislinkki
Iltalehden suomenkielinen uutinen

 

Hakusanat eristäminen, vuorovaikutus, mieli