3.3.2. Ongelmanratkaisu ja päätöksenteko lisämateriaali

Lukion psykologia kurssit 1-5 s. 260-265

Oikein-väärin kysely liittyen kappaleeseen Ongelmanratkaisu ja päätöksenteko

Päätöksenteko

Kognitiiviset vääristymät

Tiedostamattomat kognitiiviset vääristymät

12 kognitiivista vääristymää selitettynä

Heuristiikat

Päätöksenteon teorioita Herbert Simon, Daniel Kahneman and Amos Tversky

3.3.1. Kieli ja puhe lisämateriaali

Lukion psykologia kurssit 1-5, s. 256-259

Oikein-väärin kysely liittyen kpl Kieli ja puhe

Milloin lapset oppivat puhumaan?

Teorioita kielestä ja kognitiivisestä kehityksestä

Kielen kehitys Crash Courses

Kuinka käsitteellinen kieli muuttaa tapaa ajatella – seminaaripuhe

Washoe simpanssi

Keskustelu Koko-gorillan kanssa

Noam Chomsky: mielen ja kielen yhteys

3.2.2. Tajunta, tietoisuus ja psykologinen todellisuus lisämateriaali

Lukion psykologia kurssit 1-5, s. 228-

Tietoisuus, tajunta ja unet – arvoituksia tieteelle? (suomeksi) Tieteen päivät

Vapaa tahto (suomeksi). Paneelissa aiheena mm. Viekö neurotiede meiltä vapaan tahdon? Olemmeko geeniemme vankeja?

Libetin koe

Kuinka ajattelu tapahtuu (TEDx-puhe)

Tietoisuuden neuropsykologiaa