6.2.08. Asenteet ja niiden vaikutus

Asenne vaikuttaa käyttäytymiseen (Khan Academy -video, englanniksi).

Asenteiden mittaaminen.

Miten videolla esitetty kampanja pyrkii vähentämään tupakointia? Arvioi kampanjan tehokkuutta.

Valistusvideo Asenne kohdallaan? Millaisia asenteita videolla esitetään? Miten asenteita pyritään muuttamaan?

Kognitiivisen dissonanssin esittely (englanniksi)

Philipp Zimbardo esittelee Festingerin teorian (englanniksi).