3.3.3. Älykkyys ja asiantuntijan tiedonkäsittely

Lukion psykologia kurssit 1-5, s. 266-271

Oikein-väärin -kysely liittyen kappaleeseen Älykkyys ja asiantuntijuus

Älykkyys-käsitteen eri puolia

Tekoäly – mikä tekee koneesta älykkään?

Mitä tekoäly on?

Growth Mindset (”kasvun asenne”) ajatuksen esittely

Carol Dweck: ”kasvun asenne”

Gardnerin moniälykkyysteoria