1.3.1. Kappaleen Mitä oppiminen on? lisämateriaali

Kappaleen Mitä oppiminen on? lisämateriaali

Oppiminen ja muisti

Kuinka muistijäljet syntyvät ja miksi menetämme osan niistä?

Hippokampuksen merkitys muistamiselle. Henry M:n tapaus. TEDed

Miten uudet tiedonkäsittelyä koskevat tutkimukset selittävät deja vu -ilmiötä? TEDed

1.3.2. Kappaleen Teorioita oppimisesta lisämateriaali

Kappaleen Teorioita oppimisesta lisämateriaali

Behaviorismin esittely

Behavioristinen oppimisteoria

Pikku Albert -koe

Ehdollistumista tapahtuu myös ihmisillä. TEDed

Klassinen ja väline-ehdollistuminen

Väline-ehdollistuminen

Kognitiivinen oppimisteoria

Kognitiivinen oppiminen

Konstruktiivinen oppimisteoria

Tutkimus palkkioiden vaikutuksesta pysyvään käyttäytymiseen

Tutkimuksessa pyrittiin vaikuttamaan lasten kasvisten syömisen lisääntymiseen palkkioiden avulla. Tutkimuksessa havaittiin, että palkkioilla ei saatu aikaan pysyväkestoista käyttäytymisen muutosta.

Linkki artikkeliin

Hakusanat: syöminen, käyttäytyminen, motivaatio, oppiminen, behaviorismi