Artikkelit

4.2.3. Uni ja hyvinvointi

Johdanto uneen, Tarja Stenberg , Helsingin yliopisto

Uni terveyden tukena, tutkimusprofessori Timo Partonen, THL

Uni ja mielenterveys, professori Tiina Paunio, THL

Unen merkitys, Tiina Paunio , Työterveyslaitos

Unen vaiheet. Khan Academy (englanniksi)

Miksi nukumme – teorioista unen merkityksestä
Tarja Stenberg , Helsingin yliopisto

Miksi nukumme? Russell Foster, TEDTalksi

4.1.3. Tunteiden säätely

Miksi voidaan menettää hallinta omiin tunteisiin?

Mitä tunteiden säätely on? James Gross

Miksi olemme onnettomia? (Why we’re unhappy — the expectation gap | Nat Ware | TEDxKlagenfurt)

Miksi tunteiden itsesäätelytaidot ovat tärkeitä?

Tunteiden säätelyn mahdollisuuksia. (norjalaisen tunnekeskeiseen terapiaan keskittyneen instituutin video)

Animaatio esittelee tekniikoita vihan tunteiden hallintaan.

4.1.2. Tunteiden syntyä voidaan selittää monin tavoin

Kappaleen lisämateriaali

Miksi koet niitä tunteita joita koet. Alan Watkins (Why you feel what you feel | Alan Watkins | TEDxOxford)

Mitä aivoissa tapahtuu kun koet emootioita? Neurologi Antonio Damasio.

Tunteiden evolutiivinen perusta. Paul Ekman.

Missä tunteet tuntuvat kehossa? Miten eri tunteet vaikuttavat kehossa? (kaksi videota)

Teorioita tunteiden synnystä (Khan Academy)

Limbisen järjestelmän merkitys tunteiden synnysstä (Khan Academy)

Animaatio limbisestä järjestelmästä

4.1.1. Mitä tunteet ovat?

Tunteiden merkitys ihmiselle

Tunteet neurotieteiden selittämänä
The neuroscience of emotion: Kerry Ressler at TEDxPeachtree 2012

Tunteet, stressi ja terveys (Crash Course -video)
Videon alkupuolella yleistä esittelyä tunteiden merkityksestä.

”Tunteet mielessä, aivoissa ja kehossa” – professori Lauri Nummenmaa puhui Mieli 2015 -päivillä

6.4.20. Kulttuuri ja kulttuurierot

Geert Hofsteden kulttuuristen ulottuvuuksien teoria selittää kulttuurisia eroja (englanniksi).

Japanilaisen ja amerikkalaisen kulttuurin vertailua Geert Hofsteden teorian pohjalta (englanniksi).

Ruokailuun liittyvä tapakulttuuri Koreassa.

Esimerkkejä kiinalaisesta perhekulttuurista.

Vloggaajan näkemyksiä suomalaisesta kulttuurista

Japanilaisen vloggaajan näkemyksiä Suomesta

6.4.18. Tutkimuksia ryhmän vaikutuksesta yksilöön

Video Aschin konformisuuskokeesta

Sivustakatsojaefekti

Sivustakatsojaefektin monimutkaisuus

Gustave le bon ja joukkosielu

Gustave le bon ja joukkojen psykologia

Kooste väkivaltaisiksi muuttuneista mielenosoituksista ja mellakoista (englanniksi). Mikä saa aikaan väkivaltaisuuden ja aggression joukkotapahtumissa?

Johdatus ryhmäajatteluun

Sikojenlahden kriisi ja ryhmäajattelu

6.4.17. Roolit ja normit ryhmässä

Roolijännitteet ja -ristiriidat

Stanfordin vankilakoe

Statuksen vaikutus käyttäytymiseen (Paul Piffin haastattelu. Esimerkki tutkimuksesta autolla ajamisesta alkaa videon kohdasta 3.40)

Lyhyt englanninkielinen animaatio roolien merkityksestä

Crash Courses sosiologia -video: Symbolit, arvot ja normit

Ryhmäilmasto ja johtajuus