4.2.2. Positiivinen psykologia lisämateriaali

Lukion psykologia kurssit 1-5 (Opintoverkko), s. 308-311

Mitä positiivinen psykologia on? Suuntauksen ajatusten esittely.

Positiivisen psykologian aika, Martin Seligman, TEDTalks

Martin Seligman ja autenttinen onnellisuus

Mihaly Csiksxentmihaly ja flow – ajatusten esittely animaation keinoin

Martin Seligman ja opittu optimismi

4.2.1. Hyvinvointi voimavarana lisämateriaali

Sen voima, että uskoo voivansa kehittyä (The power of believing that you can improve | Carol Dweck), TEDTalks

Mikä tekee hyvän elämän? Robert Waldinger, TEDTalks

Onnellisuuden tavat | buddhalainen munkki, kirjailija Matthieu Ricard, TEDTalks

Itseluottamuksen rakentaminen – mitä näkökulmia animaatio esittää itseluottamuksen perustaksi ja sen kehittämiseksi?

Luonto hyvinvoinnin lähteenä, Luonnosta hyvinvointia – Liisa Tyrväinen, Metla

Hyvän mielen virtuaalinen metsäkävely – kesä (Mielenterveysseura)
Tarkastele ajatuksia ja tunteita, joita virtuaalinen kävely sinussa herättää. Miten ne liittyvät hyvinvoinnin kokemukseen?