6.3.12. Sosiaalinen vaikutus ja tilannetekijät

Sam Sommers: Situation matter (tilannetekijöiden vaikutus)

Videolla esitetään koetilanne pukeutumisen vaikutuksesta ihmisten auttamishalukkuuteen.

Shopping black white -video (englanniksi)

Stereotypiat ja niiden vaikutus (englanniksi).

Miten stereotypiat vaikuttavat videon mukaan?

Millaisia stereotypioita videolla haastatetuilla japanilaisilla on kiinalaisia kohtaan?

Videolla ryhmä ihmisiä kokoontuu pimeään huoneeseen, jolloin ainoa tapa saada tietoa toisesta on puhe. Ihmiset keskustelevat jonkin aikaa ja valot sytytetään. Ihmisen hämmästyvät keskustelukumppaniensa ulkomuodosta ja kansallisuudesta. Pohdi videon perusteella: millaiset seikat luovat ensivaikutelman ihmisestä? Missä määrin pukeutuminen, kansallisuus ja muut ulkoiset seikat luovat käsitystä ihmisestä? Missä tilanteissa videolla kuvattu ennakkoluulojen vaikutus toteutuu myös arkielämässä? (videoon saa englanninkielisen tekstityksen asetuksista)

6.3.11. Sosiaaliseen käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä

Perimän ja ympäristön vaikutus käyttäytymiseen

Perimän ja ympäristön vaikutus käyttäytymiseen 2

Epigenetiikka ja geenien vaikutus, Courtney Griffins | TEDxOU

Ekstrovertit ja introvertit

Kiintymyssuhdeteoria ja sen vaikutus aikuisiän ihmissuhteisiin

Harlowin apinakokeet

Animaatio tunteiden vaikutuksesta

Animaatio tunteiden ja käyttäytymisen yhteydestä

Kuinka kontrolloin emootioita ja vaikutus käyttäytymiseen, Dawn Goldworm | TEDxEast

¨

Miltä sosiaalisten tilanteiden jännittäminen tuntuu?

6.3.10. Sosiaalisen median vaikutuksia

TEDx Talks: Kuinka sosiaalinen media tekee meistä epäsosiaalisia. Allison Graham

TEDx Talks, ”Me my selfie and I”, Dr Linda Papadpoulos. Kuinka selfiet edustavat minätietoisuutta?

Kuinka sosiaalinen media muovaa identiteettiä. Ulrike Schultze | TEDxSMU

Sosiaalisen median rooli elämässä.(TEDxSouthPasadenaHigh)

6.2.08. Asenteet ja niiden vaikutus

Asenne vaikuttaa käyttäytymiseen (Khan Academy -video, englanniksi).

Asenteiden mittaaminen.

Miten videolla esitetty kampanja pyrkii vähentämään tupakointia? Arvioi kampanjan tehokkuutta.

Valistusvideo Asenne kohdallaan? Millaisia asenteita videolla esitetään? Miten asenteita pyritään muuttamaan?

Kognitiivisen dissonanssin esittely (englanniksi)

Philipp Zimbardo esittelee Festingerin teorian (englanniksi).