6.3.09. Vuorovaikutus ja sen tutkiminen

Mitä kommunikaatio on? MOOC, Amsterdamin yliopisto

Elekielen merkitys (englanniksi).

Video: Esimerkkejä henkilökohtaisesta reviiristä eri tilanteissa (englanniksi).

Kuinka keskustuja analysoidaan tieteellisessä tutkimuksessa? TEDx Bermuda, Elisabeth Stokoe