4.1.2. Tunteiden syntyä voidaan selittää monin tavoin

Kappaleen lisämateriaali

Miksi koet niitä tunteita joita koet. Alan Watkins (Why you feel what you feel | Alan Watkins | TEDxOxford)

Mitä aivoissa tapahtuu kun koet emootioita? Neurologi Antonio Damasio.

Tunteiden evolutiivinen perusta. Paul Ekman.

Missä tunteet tuntuvat kehossa? Miten eri tunteet vaikuttavat kehossa? (kaksi videota)

Teorioita tunteiden synnystä (Khan Academy)

Limbisen järjestelmän merkitys tunteiden synnysstä (Khan Academy)

Animaatio limbisestä järjestelmästä