3.3.3. Älykkyys ja asiantuntijan tiedonkäsittely

Lukion psykologia kurssit 1-5, s. 266-271

Oikein-väärin -kysely liittyen kappaleeseen Älykkyys ja asiantuntijuus

Älykkyys-käsitteen eri puolia

Tekoäly – mikä tekee koneesta älykkään?

Mitä tekoäly on?

Growth Mindset (”kasvun asenne”) ajatuksen esittely

Carol Dweck: ”kasvun asenne”

Gardnerin moniälykkyysteoria

3.3.2. Ongelmanratkaisu ja päätöksenteko lisämateriaali

Lukion psykologia kurssit 1-5 s. 260-265

Oikein-väärin kysely liittyen kappaleeseen Ongelmanratkaisu ja päätöksenteko

Päätöksenteko

Kognitiiviset vääristymät

Tiedostamattomat kognitiiviset vääristymät

12 kognitiivista vääristymää selitettynä

Heuristiikat

Päätöksenteon teorioita Herbert Simon, Daniel Kahneman and Amos Tversky

3.3.1. Kieli ja puhe lisämateriaali

Lukion psykologia kurssit 1-5, s. 256-259

Oikein-väärin kysely liittyen kpl Kieli ja puhe

Milloin lapset oppivat puhumaan?

Teorioita kielestä ja kognitiivisestä kehityksestä

Kielen kehitys Crash Courses

Kuinka käsitteellinen kieli muuttaa tapaa ajatella – seminaaripuhe

Washoe simpanssi

Keskustelu Koko-gorillan kanssa

Noam Chomsky: mielen ja kielen yhteys

3.2.5. Muisti

Lukion psykologia kurssit 1-5, s. 244-

Oikein-väärin kysely kappaleeseen Muisti

Kuinka muistot syntyvät?

Muistimalli

Voiko muistia parantaa? Virpi Kalakoski

Muistin luoetettavuus (Elisabeth Loftus)

Muistin neuropsykologiaa

CTE-syndrooma aivoissa

Toinen video CTE:stä

Kuinka muisti toimii?

Informaation prosessoinnin malli: aistimuisti, työmuisti ja pitkäkestoinen muisti. Khan Academy.

Työmuistin merkitys maailman ymmärtämisessä. Peter Doolittle, TEDTalks

Muistikapasiteetin kehittäminen. | Torkel Klingberg | TEDxNorrköping

Kuinka muisti toimii? Antonio Damasio.

Amygdala ja tiedostamattomat muistijäljet. Joseph DeDoux

3.2.2. Tajunta, tietoisuus ja psykologinen todellisuus lisämateriaali

Lukion psykologia kurssit 1-5, s. 228-

Tietoisuus, tajunta ja unet – arvoituksia tieteelle? (suomeksi) Tieteen päivät

Vapaa tahto (suomeksi). Paneelissa aiheena mm. Viekö neurotiede meiltä vapaan tahdon? Olemmeko geeniemme vankeja?

Libetin koe

Kuinka ajattelu tapahtuu (TEDx-puhe)

Tietoisuuden neuropsykologiaa

3.2.1. Ihmisen tiedonkäsittely lisämateriaali

Lukion psykologia kurssit 1-5, s. 222-

Oikein-väärin kysely kappaleisiin
Ihmisen tiedonkäsittely 1-5, Tajunta, tietoisuus ja psykologinen todellisuus 6-10

Tiedonkäsittely aivoissa (hidas ja nopea systeemi)

Informaation käsittely aivoissa

Animaatio tiedokäsittelysä aivoissa

Johdatus EEG:n käytön tarkoituksiin

Lasten uni-EEG-video (suomeksi) HUS

Aivokuoleman testaaminen

3.1.4. Hermoston tutkiminen lisämateriaali

Lukion psykologia kurssit 1-5 s. 216-221

Linkki kertaustehtäviin (oikein-väärin -kysymykset)

Tärkeimmät opetukset kymmenistä tuhansista aivokuvantamisista. TEDX

Ajatusten lukeminen aivokuvantamisten avulla? TEDx

Varo neurosoopaa. Molly Crockett, TEDx

Kuinka fMRI toimii?

Toinen video fMRI

Aivojen sairauksien tutkiminen (suomeksi). Helsingin yliopisto, Tiedekulma

Peilisolujen merkitys TED-puhe