3.2.1. Ihmisen tiedonkäsittely lisämateriaali

Lukion psykologia kurssit 1-5, s. 222-

Oikein-väärin kysely kappaleisiin
Ihmisen tiedonkäsittely 1-5, Tajunta, tietoisuus ja psykologinen todellisuus 6-10

Tiedonkäsittely aivoissa (hidas ja nopea systeemi)

Informaation käsittely aivoissa

Animaatio tiedokäsittelysä aivoissa

Johdatus EEG:n käytön tarkoituksiin

Lasten uni-EEG-video (suomeksi) HUS

Aivokuoleman testaaminen