3.3.2. Ongelmanratkaisu ja päätöksenteko lisämateriaali

Lukion psykologia kurssit 1-5 s. 260-265

Oikein-väärin kysely liittyen kappaleeseen Ongelmanratkaisu ja päätöksenteko

Päätöksenteko

Kognitiiviset vääristymät

Tiedostamattomat kognitiiviset vääristymät

12 kognitiivista vääristymää selitettynä

Heuristiikat

Päätöksenteon teorioita Herbert Simon, Daniel Kahneman and Amos Tversky