2.1.1. Kehityspsykologian keskeisiä käsitteitä lisämateriaali

Mitä on elämänkaaripsykologia?

Ihmisen kehitys ja teorioita kehityksestä

Nuoruusiän kehitykselliset tehtävät

Kriittinen kausi

Herkkyyskaudet

Herkkyyskaudet ja kriittiset kaudet

Susilapset – video Oxana Malayasta

https://fi.wikipedia.org/wiki/Oksana_Malaja

Huomiota vaille jäämisen vaikutus kehitykseen (Harwardin yliopiston kehityksen tutkimuksen keskus)

Raportti Romanian lastenkodeista 1990-luvulla