2.1.1. Kehityspsykologian keskeisiä käsitteitä lisämateriaali

Mitä on elämänkaaripsykologia?

Ihmisen kehitys ja teorioita kehityksestä

Nuoruusiän kehitykselliset tehtävät

Kriittinen kausi

Herkkyyskaudet

Herkkyyskaudet ja kriittiset kaudet

Susilapset – video Oxana Malayasta

https://fi.wikipedia.org/wiki/Oksana_Malaja

Huomiota vaille jäämisen vaikutus kehitykseen (Harwardin yliopiston kehityksen tutkimuksen keskus)

Raportti Romanian lastenkodeista 1990-luvulla

2.5.2. Kappaleen Yksinäisyys lisämateriaali

Kertomus yksinäisyydestä (Yhteisvastuukeräys)

Yksinäisyys satuttaa (Mannerheimin lastensuojeluliitto)

Millaista on nykypäivän yksinäisyys? Yksinäisyystutkija Niina Junttilan haastattelu

Kosminen yksinäisyys – lastenpsykiatri Raisa Cacciatore

Kavereita nolla – lasten ja nuorten yksinäisyys (Niina Junttila, Turun Yliopisto)

2.4.3. Parisuhde kehitystehtävänä

2.4.3. Parisuhde kehitystehtävänä

Mitä tarkoittaa seurustelu? Nuorten Väestöiitto

Mistä onnellinen parisuhde muodostuu? Väestöliitto

Parisuhteen säännöt Väestöliitto

Miksi parisuhdetta tulee hoitaa Väestöliitto

RAKKAUS JA PARISUHDE, YHTEINEN MATKA, Tieteen päivät 12.1.2013 klo 10.00-12.00