1.1.2. Kappaleen Psykologia on ihmistä tutkiva tiede lisämateriaali

Kappaleen Psykologia on ihmistä tutkiva tiede lisämateriaali

Millaisiin asioihin ja aihepiireihin psykologit kommentoivat asiantuntijoina?
Millaista kehitystä kehityspsykologia tutkii?
Mitkä liikenteeseen liittyvät kysymykset kuuluvat liikennepsykologian aihepiireihin?

Kirjan Lukion psykologia (Opintoverkko) s. 8-15 aiheisiin liittyvät lisämateriaalit

——————————————

MITÄ PSYKOLOGIA ON?

Mitä psykologia on? (englanninkielinen)

Esittely psykologiasta ja sen tutkimuskohteista.

10 faktaa siitä, mitä psykologia on.(englanninkielinen)

Luento psykologian tutkimista kysymyksistä ja psykologian luonteesta (englanninkielinen)

Videolla myös psykologian osa-alueet ja psykologin tehtävät

——————————————

PSYKOLOGIAN OSA-ALUEITA

Esittely kogntiivisen psykologian aiheisiin (englanninkielinen)

Esimerkkejä neuropsykologian alalta. Video käsittelee lieviä aivovammoja, videolla näkyy neuropsykologian tutkimusmenetelmiä.

Uusia neuropsykologisen tutkimuksen tuloksia aivojen itsensäkorjautuvuudesta. TEDed

Mitä on kliininen psykologia?

Esittely persoonallisuuspsykologiasta

——————————————

PSYKOLOGIAN SOVELLUSALUEITA

Esimerkki psykologian soveluusalueista. Suostuttelun tai vaikuttamisen psykologinen tutkimus liittyy mediaan ja mainontaan.

Urheilupsykologia ja mentaalivalmennus (TEDv-luento)

Psykologian sovellusalueita. Miten psykologista tietoa hyödynnetään ?

Tekoäly. Miten psykologista tietoa hyödynnetään ?

——————————————

PSYKOLOGI

Kuka on psykologi ja mitä hän tekee?

Artikkeli psykologisesta testauksesta

——————————————

ESIMERKKI PSYKOLOGIAN KOKEESTA
Vaahtokarkkikoe

Vaahtokarkkikoe ja miksi haluamme välitöntä tyydytystä (TEDx-puhe)

1.1.1. Kappaleen Psykologian opiskelusta on hyötyä lisämateriaali

Kappaleen Psykologian opiskelusta on hyötyä lisämateriaali

Kirjan Lukion psykologia (Opintoverkko) s. 6-7 aiheisiin liittyvät lisämateriaalit

Miten Joharin ikkunaa voi käyttää itsetuntemuksen kehittämisen työkaluna?

Suomen mielenterveysseuran sivu itsetuntemuksesta
Miksi itsetuntemus on tärkeää?

———————————-

Mielenterveystalo-sivuston harjoituksia aiheesta ”Nuori ja itsetuntemus”
Miksi itsetuntemus on joskus vaikeaa?

———————————-

Joensuun yliopiston sivu tieteellisen tiedon ja arkitiedon eroista
Missä asioissa sinulla on vahvoja arkitietoon perustuvia käsityksiä? Missä asioissa tietosi perustuu tieteellisiin tutkimuksiin?

———————

Kuka minä olen? Itsereflektio ja itsetuntemus.

————————

Myytin ”Ihminen käyttää aivoistaan vain kymmentä prosenttia” käsittelyä.

————————-

Mitkä ovat ihmisen ja eläinten ajattelun erot? TEDed

——————————-

Onko luovuus vain ihmismielen ominaisuus? TEDed

Kappaleen Biologinen taso lisämateriaali

Kappaleen Biologinen taso lisämateriaali

Evoluution periaate (englanniksi)

Ihmisen evoluutio

Myyttejä ja väärinymmärryksiä evoluutioon liittyen. TEDed

Ihmisen lajipiirteet

The Chemical mind – ihmisen psykologian biologinen perusta (englanninkielinen)

Ihmisen hermosto

Hermosolun rakenne

Aktiopotentiaali

Hormonit

Aivojen elämää ylläpitävät toiminnot. TEDed

Biologinen taso koe miesten ja naisten aivojen eroista

mitä aivoissa tapahtuu rakkauden ja himon aikana?

Seksuaalisen vetovoiman biologisia selityksiä. TEDed

Kaksikielisyyden vaikutuksia aivoihin. TEDed

Miten musiikin soittaminen vaikuttaa aivoihin? TEDed.

Stressin biologisia vaikutuksia toimintakyvyn kohottamiseksi. American Scientific -video

Kuinka geenit vaikuttavat käyttäytymiseen? American Scientific -video