6.2.08. Asenteet ja niiden vaikutus

Asenne vaikuttaa käyttäytymiseen (Khan Academy -video, englanniksi).

Asenteiden mittaaminen.

Miten videolla esitetty kampanja pyrkii vähentämään tupakointia? Arvioi kampanjan tehokkuutta.

Valistusvideo Asenne kohdallaan? Millaisia asenteita videolla esitetään? Miten asenteita pyritään muuttamaan?

Kognitiivisen dissonanssin esittely (englanniksi)

Philipp Zimbardo esittelee Festingerin teorian (englanniksi).

6.2.06. Sosiaalinen kognitio

Sosiaalinen kognitio tarkoittaa ajatus- ja tulkintamalleja, joita yksilöllä on liittyen sosiaalisiin tilanteisiin. Esimerkiksi jännittäminen on itseen liittyvä sosiaalisten tilanteiden tulkintamalli, jonka kautta ihminen tulkitsee sosiaalisia tilanteita. Mitä jännittäminen on?

Sosiaalinen koe ihmisten kategorisoinnista. Millaisten seikkojen perusteella ihmisen tekevät tulkintoja muista ihmisistä ja tulkitsevat muiden toimintaa?

Kuinka skeemat syntyvät?

Attribuutioteoria (englannksi)

Esimerkkejä attribuutioerheistä (englanniksi)

6.2.04. Individuaatiokehitys

Minäkäsitys ja sosiaalilinen identiteetti (englanniksi).

Crash Course sarjan filosofian jakso Persoonallinen identitetti. Jaksossa on myös psykologian kannalta kiinnostavia pohdintoja identiteetistä.

Minäkäsitys ja identiteetti (englanniksi, Wireless Philosophy -sivusto).

Sosiaalinen identiteetti (englanniksi).

Postmodernin identiteetin teemat Andy Warholin taiteessa (englanniksi).

6.1.01. Sosiaalipsykologia tieteenä

Mitä on sosiaalinen vuorovaikutus? Videolla määritellään sosiaalinen vuorovaikutus ja esitetään esimerkkejä erilaisesta sosiaalisesta vuorovaikutuksesta (englanniksi)

Mitä sosiaalipsykologian professori tutkii?

Johdanto sosiaalipsykologiaan

Mitä sosiaalipsykologia on?

Sosiaalipsykologia (Wikipedia)

Mitä on sosiologia?

Sosiologia (Wikipedia)

Mitä sosiologian professori tutkii?