1.1. Mitä filosofia on? lisämateriaali

Kappaleen Mitä filosofia on? lisämateriaali

Yleistä: filosofian sanasto

Mitä hyötyä filosofiasta on?

Jos filosofit lukisivat uutisia -video. Pohdi mikä on videon sanoma. Millainen on videon mukaan filosofien tapa tarkastella maailmaa?

Sivustolla on filosofiaan ja filosofeihin liittyviä meemejä. Ymmärrätkö meememien sanoman? Millaisen meemin voisit tehdä jostain filosofista? Palaa tähän tehtävään kurssin lopuksi.
http://www.stpeterslist.com/11759/60-philosophy-memes-for-you-lovers-of-wisdom/