01. Kappaleen Etiikka taitona lisämateriaali

Kappaleen Etiikka taitona lisämateriaali

Johdanto eettisiin kysymyksiin

Eettisen ongelman ja eri eettisten periaatteiden esittely

Ehdotus kymmenen käskyn korvaaviksi moraaliohjeiksi. Arvioi ehdotusta. MItkä olisivat sinun ehdotuksesi yhteiselämän moraaliohjeiksi?

Eettisiä kysymyksiä itseajaviin autoihin liittyen

Video ”Etiikka työpaikoilla”
Millaisia asoita video esittää eettisinä kysymyksinä?

Erilaisia perusteluja ja käsityksiä oikeudesta ja oikeudenmukaisuudesta

Miksi syrjintä on väärin? Millaisia eettisiä perusteluja sille esitetään?

20. Kappaleen Tieteen ja tutkimuksen etiikkaa lisämateriaali

Kappaleen Tieteen ja tutkimuksen etiikkaa lisämateriaali

Videolla kerrotaan Dolly-lampaan synty. Millaisia eettisiä kysymyksiä tieteeseen ja tieteen kehitykseen liittyy?

Teknologian kehitys ja esineiden etiikka. Millaisia eettisiä kysymyksiä teknologian kehitys on nostanut?

Mitä bioetiikka on?

Bioetiikan kysymyksiä

Lääketieteen eettisiä kysymyksiä

Millaisia eettisiä kysymyksiä teknologian kehittymiseen voi liittyä?

Millaisia kysymyksiä tekoälyn kehittymiseen voi liittyä?

Mitä tapahtuu, kun koneet kehittyvät ihmistä älykkäämmiksi?

16. Kappaleen Monikulttuurisuuden ja erilaisuuden lisämateriaali

Kulttuurierojen ilmeneminen

Video käsittelee erilaisten ihmisten samanlaisia oikeuksia ja velvoitteita. Esimerkkejä tasa-arvon ja syrjinnän etiikasta. Tämä kirja käsittelee etiikkaa sekä teoreettisella tasolla että käytännön esimerkkien kautta. Mitä eettisiä periaatteita voit tunnistaa videolta?

Elämän arpajaiset -video. Mitä ajatuksia video herättää? Onko elämä ennalta määrättyä vai voiko ihminen valita vapaasti elämänsä suunnan? Miten globaalia eriarvoisuutta tulisi lieventää?

Miksi sinäkin voit muuttaa maailman?

Hofsteden kulttuurierot esitettynä kartalla

Amerikkalaisen ja japanilaisen kuttuurin eroja

Rasismin ja rodun ajatuksen filosofiaa


Apartheid-politiikka

Orjuuden historiaa. Perustele miksi orjuus on väärin ihmisyyttä kohtaan.

18. Kappaleen Median ja mainonnan etiikkaa lisämateriaali

Kappaleen Median ja mainonnan etiikkaa lisämateriaali

Video käsittelee suostuttelun keinoja, jotka koskevat myös mainontaa ja markkinointia. Millaisia eettisiä kysymyksiä liittyy mainontaan ja markkinointiin?

Journalistin eettisiä kysymyksiä

Journalismia koskevia periaatteita

Digitaalisen ajan etiikka

14. Kappaleen Elämän sääntelyn etiikkaa lisämateriaali

Kappaleen Elämän sääntelyn etiikkaa lisämateriaali

Video Päivi Räsänen kieltäisi abortit. Käsittele videolla esitettyjä näkökulmia kysymykseen.

Avustettu kuolema ja elämän säätely

Näkökulmia kuolemasta

Eettisiä kysymyksiä ”designvauvoihin” liittyen

17. Kappaleen Eläimet ja luonto lisämateriaali

Kappaleen kestävä kehitys lisämateriaali

Video käsittelee ihmislajin roolia maapallolla. Arvioi videon sanomaa.

17 tavoitetta kestävälle kehitykselle (YK:n video)

Arne Naess ja syväekologinen liike

Eettinen kysymys eläinten tappamisesta ruuaksi

Peter Singerin haastettelu

Väittely: pitäisikö jokaisen olla vegaani?
Millaisia eettisiä perusteluja esitetään puolesta ja vastaan?

Syitä ryhtyä vegaaniksi. Millainen eettisiä perusteluja aiheesta esitetään?