03.3. Arvot

Martin Luther King, Jr. I Have A Dream Speech (5min osa). Mitä arvoja puheessa esiintyy? Mikä on puhujan unelma?

Arvot ja päämäärät (englanniksi)

Kirkkojakaupunki.fi: Arvot jakavat suomalaisia ryhmiin

Yle.fi: sivulla esimerkkejä terveydenhuoltoon liittyvistä arvovalinnoista

Maailman valtiot arvokartalla kuvattuna kahdella arvoakselilla: 1) perinteiset arvot – maallistuneet arvot, 2) selviytymisarvot – itsen toteuttamiseen liittyvät arvot (englanniksi.)